REGULAMINU KINA – OBOWIĄZUJĄCE WYTYCZNE SANITARNE ZAŁ. NR 3

  1. Z związku z obowiązującym reżimem sanitarnym, nasi klienci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa podczas wizyty w kinach Cinema City.
  2. Klient odmawiający zasłonięcia twarzy podczas pobytu w kinie zostanie poproszony o niezwłoczne opuszczenie kina i utraci prawo do zwrotu pieniędzy za bilet. Służby porządkowe mogą zostać poproszone o pomoc.
  3. Cinema City wdrożyło rozwiązania techniczne umożliwiające przestrzeganie zasad dystansowania społecznego. Podczas dokonywania wyboru miejsc w salach kinowych, widzowie zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie regulacji. Z obowiązku zwolnione są tylko osoby wymienione w Wytycznych Ministra Kultury.