Promocja Unlimited

W CINEMA CITY ROK NIE KOŃCZY SIĘ NA 12 MIESIĄCACH!
DOŁĄCZ DO
UNLIMITED I ZYSKAJ 13 MIESIĄC  FILMÓW BEZ LIMITU!

Więcej informacji na temat oferty Unlimited na www.cinema-city.pl/unlimited 

 

JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?

Zarejestruj się programie Unlimited w dniach 22-28 listopada 2021 roku i zyskaj 13 miesięcy abonamentu w cenie 12. Nagroda (miesiąc gratis) zostanie przyznana pod warunkiem, iż zawarta przez Ciebie Umowa będzie obowiązywała przez minimalny okres 12 miesięcy i nie będziesz posiadać żadnych zaległości płatniczych z tytułu Umowy tj. wniesiesz opłaty za 12 miesięcy członkostwa Unlimited w ramach cyklicznych płatności przy wyborze Miesięcznego Plany Płatności, lub opłacisz rok członkostwa Unlimited z góry w ramach Rocznego Planu Płatności. Dodatkowy miesiąc członkostwa Unlimited stanowiący Nagrodę zostanie dodany do Twojego konta automatycznie. Żadne dodatkowe działania z Twojej strony nie są wymagane. W celu uniknięcia wątpliwości Nagroda nie przysługuje i nie zostanie przyznana w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem minimalnego okresu 12 miesięcy.

WYBIERAM MIESIĘCZNY PLAN PŁATNOŚCI W PROMOCJI NA 3 MIESIACE

Jeśli zawarłeś Umowę Unlimited w ramach Miesięcznego Planu Płatności w okresie 22-28 listopada 2021, korzystając z oferty „Unlimited w opcji na 3 miesiące”, możesz rozwiązać Umowę na koniec trzeciego miesięcznego okresu abonamentowego. Jeśli zdecydujesz się kontynuować członkostwo przez minimalny okres 12 miesięcy, miesiąc członkostwa Unlimited stanowiący Nagrodę zostanie dodany do Twojego konta automatycznie. W przypadku wyboru Miesięcznego Planu Płatności i chęci rozwiązania Umowy z końcem miesiąca stanowiącego Nagrodę, tj. z upływem 13 miesiąca od zawarcia Umowy, Uczestnik powinien złożyć wypowiedzenie nie później niż na 1 pełny miesiąc przed upływem miesiąca członkostwa Unlimited stanowiącego Nagrodę.

W przypadku przedłużenia Umowy przez Uczestnika, kolejny Okres Abonamentowy, który następuje w wyniku takiego przedłużenia rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu członkostwa Unlimited stanowiącego Nagrodę, zgodnie z Miesięcznym Planem Płatności, karta debetowa lub kredytowa Uczestnika zostanie ponownie obciążona odpowiednio za czternasty i kolejne miesiące od zawarcia Umowy.

WYBIERAM ROCZNY PLAN PŁATNOŚCI

W przypadku Rocznego Planu Płatności oraz nieprzedłużenia Umowy po zakończeniu Okresu Początkowego, Umowa kończy się wraz z upływem miesiąca członkostwa Unlimited stanowiącego Nagrodę, tj. z upływem 13 miesiąca od zawarcia Umowy. Organizator zaproponuje na 30 dni przed datą wygaśnięcia Umowy, możliwość jej przedłużenia w ramach Miesięcznego Planu Płatności na czas nieokreślony (pkt. 8.3.4 Regulaminu Unlimited) lub ramach Rocznego Planu Płatności na czas nieokreślony (pkt. 8.3.3 Regulaminu Unlimited).

W przypadku przedłużenia Umowy przez Uczestnika, kolejny Okres Abonamentowy, który następuje w wyniku takiego przedłużenia rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu członkostwa Unlimited stanowiącego Nagrodę.


Promocja ważna do 22-28 listopada 2021 roku.
Regulamin promocji „Black Week 13 za 12”