Formularz rejestracyjny


Organizatorem Klubu jest Cinema City Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000707019. W celu przystąpienia do Klubu osoba zobowiązania jest do czytelnego wypełnienia w sposób kompletny i zgodny z prawdą formularza zgłoszeniowego.

W celu uniknięcia problemów z dostarczaniem wiadomości do Państwa prosimy o dodanie domeny cinema-city.pl do listy zaufanych nadawców.

Dane posiadacza karty:
* Wszystkie pola wymagane
Dane posiadacza karty:
* Wszystkie pola wymagane
Wykorzystaj w pełni członkostwo w Klubie Nauczyciela, zaznacz, aby otrzymywać od Cinema City drogą elektroniczną (email lub/i SMS):

Oferty dedykowane posiadaczom karty Klubu Nauczyciela
Zaznacz, aby otrzymywać od Cinema City Poland Sp. z o.o., zaproszenia na pokazy filmowe, informacje o konkursach i ofertach specjalnych dla grup szkolnych oraz innych wydarzeniach dedykowanych posiadaczom karty Klubu Nauczyciela, drogą elektroniczną (email lub/i SMS), w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Inne oferty, promocje oraz wydarzenia organizowane przez Cinema City
Zaznacz, aby otrzymywać od Cinema City Poland Sp. z o.o., informacje o innych ofertach promocyjnych firmy, dotyczących m.in. nadchodzących premier filmowych, organizowanych przez nas wydarzeń specjalnych, promocji i konkursów, drogą elektroniczną (email lub/i SMS), w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.


W każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach i ofertach firmy Cinema City Sp. z o.o. Aby przestać otrzymywać informacje, kliknij link anulowania subskrypcji w e-mailach, które od nas otrzymujesz. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą Politykę prywatności.

Wyślij zgłoszenie!

Administratorem Danych osobowych osób korzystających z usług/produktów oferowanych przez Cinema City Poland jest Cinema City Poland Sp. z o.o., ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa. Inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie pod adresem Administratora Danych lub elektronicznie na adres e-mail [email protected]. Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia i prawidłowej realizacji zamówionych usług/produktów, rozliczenia usługi, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, kontaktu związanego z zamówioną usługą/produktem. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług w formie marketingu bezpośredniego (w formie tradycyjnej) - podstawą jest art 6 ust. 1 lib f RODO, a za odrębnie wyrażoną zgodą – w celu objętym oświadczeniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wykonania zamówienia/usługi. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także o prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji zamówienia oraz po jego zakończeniu, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

..
..