REGULAMIN ZAKUPU I KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW

PONIŻSZY REGULAMIN JEST ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO REGULAMINU KIN CINEMA CITY.

 1. Voucher jest bezgotówkową formą zapłaty za bilet lub wybrane produkty dostępne w barze.
 2. Cinema City posiada w sprzedaży vouchery, które można zrealizować we wszystkich kinach Cinema City w całej Polsce jak również vouchery na wybrane kina w określonych miastach Polski.
 3. Wybór lokalizacji, w której będzie mógł być zrealizowany voucher należy wskazać przed dokonaniem zakupu, z tym jednakże zastrzeżeniem, że lokalizacja nie będzie wskazana na kuponie vouchera oraz nie wszystkie kina prowadza sprzedaż na każdą lokalizację.
 4. Cinema City zastrzega sobie prawo do sprzedaży innego typu voucherów, których zakres obowiązywania zostanie opisany w odrębnym regulaminie.
 5. Przy zakupie do 50szt vouchery można nabyć w biurze managera kina zgodnie z cennikiem obowiązującym w danym kinie. Powyżej 50szt vouchery można zamówić drogą mailową pod adresem [email protected]
 6. Vouchery barowe obowiązują tylko na produkt wskazany na voucherze.
 7. Nie ma możliwości dopłaty do voucherów ani ich wymiany na inny rodzaj.
 8. Przed seansem voucher należy wymienić w kasie kina na bilet. Jeden voucher można wymienić na jeden bilet.
 9. Podstawą do realizacji vouchera jest jego numer, w związku z czym Klient jest zobowiązany chronić numer vouchera i nie udostępniać go osobom trzecim, m.in. w postaci zdjęcia vouchera. W przypadku gdy numer uwidoczniony na voucherze jest nieczytelny lub został uprzednio wykorzystany, dany voucher nie zostanie przyjęty przez obsługę kina Cinema City.
 10. W przypadku gdy Klient posiada voucher w formie papierowej w przypadku jego realizacji zobowiązany jest do oddania go w kasie danego kina Cinema City.
 11. Vouchery obowiązują we wszystkie dni tygodnia. Jednakże voucher ma określony termin ważności – na blankiecie widnieje informacja do jakiej daty (włącznie) można go wymienić na bilet. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności voucherów.
 12. Posiadanie vouchera nie gwarantuje możliwości zakupu biletu na dany seans. Zachęcamy do wcześniejszych rezerwacji telefonicznych bądź za pośrednictwem Internetu.
 13. Vouchery 3D obejmują filmy 2D i 3D w standardowych salach kinowych oraz IMAX, zawierają także opłatę za okulary.
 14. Vouchery 3D CC obejmują filmy 2D i 3D w standardowych salach kinowych. Nie obowiązują w IMAX. Zawierają opłatę za okulary.
 15. Vouchery 2D obowiązują tylko na filmy 2D, nie obejmują jednak filmów 2D w kinach IMAX.
 16. Vouchery 2D i 3D nie obowiązują w salach VIP, Skoda 4DX i Cinema Park.
 17. Vouchery VIP 2D  obowiązują na filmy 2D w sali VIP i standardowych salach kinowych.
 18. Vouchery VIP 3D  obowiązują na filmy 2D i 3D w salach VIP, IMAX i standardowych salach kinowych. Zawierają dopłatę 3D.
 19. Vouchery Skoda 4DX 2D obowiązują na filmy 2D w sali Skoda 4DX i standardowych salach kinowych.
 20. Vouchery Skoda 4DX 3D obowiązują na filmy 2D i 3D w sali Skoda 4DX, IMAX i standardowych salach kinowych. Zawierają dopłatę 3D.
 21. Vouchery nie obowiązują na pokazy specjalne, maratony, pokazy Ladies Night.
 22. Vouchery nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi w kinach Cinema City, chyba że regulamin promocji zawiera taką możliwość.
 23. Posiadacz vouchera jest uprawniony do przekazania go nieodpłatnie osobie trzeciej.
 24. Posiadacz vouchera przekazując go osobie trzeciej zobowiązany jest do poinformowania kolejnego posiadacza o zasadach korzystania z voucherów określonych w niniejszym dokumencie oraz miejscu jego możliwej realizacji wskazanej przy zakupie vouchera.
 25. Cinema City nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie osobie trzeciej przez posiadacza vouchera informacji określonych w pkt 24, w tym w szczególności za brak wskazania lokalizacji kina, w którym voucher może być zrealizowany oraz zasad jego reklamacji.
 26. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Cinema City Poland posiadacz vouchera nie jest uprawniony do jego odsprzedaży.
 27. Wszelkie reklamacje dotyczące voucherów zakupionych przez przedsiębiorców, a następnie przekazane osobom trzecim, mogą zostać zgłoszone tylko przez osobę reprezentującą przedsiębiorcę, który zamawiał vouchery.
 28. W przypadku voucherów zakupionych przez osobę fizyczną do reklamacji musi zostać dołączony dowód zakupu.
 29. Cinema City nie przyjmuje zwrotów voucherów.