Grupy Abonamentowe Unlimited


Wprowadziliśmy zmiany dotyczące członkostwa Unlimited

•    Dostępne są trzy Grupy Abonamentowe Unlimited 
•    Każda Grupa Abonamentowa Unlimited zawiera określoną liczbę kin Cinema City 
•    Cena karty Unlimited jest uzależniona od Grupy Abonamentowej, do której przynależy wybrane przez Ciebie kino
•    Możesz korzystać z karty Unlimited we wszystkich kinach, które przynależą do tej samej Grupy Abonamentowej, co wybrane przez Ciebie kino
•    Masz możliwość dokonania zmiany Grupy Abonamentowej aby móc korzystać z karty Unlimited w większej ilości kin 
•    Wszystkie pozostałe benefity karty Unlimited pozostają bez zmian 
 


Aktualne ceny karty Unlimited


Lista kin w podziale na Grupy Abonamentowe

Na jakiej podstawie Grupa Abonamentowa została przypisana do mojego członkostwa?
Grupa Abonamentowa została przypisana w oparciu o Twoje ulubione kino, aktualne dla Twojego członkostwa w dniu przypisania Grupy Abonamentowej.

Czy aktualizacja ulubionego Kina wiąże się ze zmianą Grupy Abonamentowej?
Aktualizacja ulubionego kina poprzez Twój profil na stronie www, nie ma wpływu na Twoją Grupę Abonamentową. Zmiana Grupy Abonamentowej możliwa jest tylko poprzez kontakt z Infolinią Unlimited.

Czy mogę zmienić Grupę Abonamentową Unlimited?
Tak, możesz zmienić swoją Grupę Abonamentową w dowolnym momencie.

W jaki sposób mogę zmienić swoją Grupę Abonamentową Unlimited?
Zmiana Grupy Abonamentowej możliwa jest tylko poprzez kontakt z Infolinią Unlimited.

Jeśli opłacasz abonament Unlimited w ramach Miesięcznego Planu Płatności i planujesz regularnie korzystać z kina należącego do innej Grupy Abonamentowej, możesz zmienić swoją Grupę Abonamentową poprzez kontakt z Infolinią Unlimited. Wraz ze zmianą Grupy Abonamentowej, Twoja miesięczna opłata za kartę Unlimited odpowiednio się zmieni.

Jeśli opłacasz abonament Unlimited w ramach Rocznego Planu Płatności i planujesz regularnie korzystać z kina należącego do innej Grupy Abonamentowej, możesz zmienić swoją Grupę Abonamentową poprzez kontakt z Infolinią Unlimited.

Opłacam abonament Unlimited w ramach Miesięcznego Planu Płatności. Ile wyniesie teraz moja miesięczna opłata?
Jeśli opłacasz abonament Unlimited w ramach Miesięcznego Planu Płatności, miesięczna opłata będzie uzależniona od Grupy Abonamentowej, która została przypisana do Twojego członkostwa w oparciu o Twoje ulubione kino. Jeśli zdecydujesz się zmienić Grupę Abonamentową, wówczas kolejna opłata abonamentowa będzie ustalona według aktualnych stawek Cinema City obowiązujących dla danej Grupy Abonamentowej. Aktualna lista kin oraz cen karty Unlimited w podziale na Grupy Abonamentowe Unlimited powyżej.

Opłacam abonament Unlimited w ramach Rocznego Planu Płatności. Czy dotyczą mnie zmiany?
Jeśli opłacasz abonament Unlimited w ramach Rocznego Planu Płatności, sprawdź czy kino, z którego regularnie korzystasz należy do Grupy Abonamentowej przypisanej do Twojego członkostwa. Jeśli kino, z którego regularnie korzystasz należy do innej Grupy Abonamentowej Unlimited, skontaktuj się osobiście z Infolinią Unlimited 222 419 222 aby dokonać zmiany. Aktualna lista kin oraz cen karty Unlimited w podziale na Grupy Abonamentowe Unlimited powyżej.
W jaki sposób przyporządkowano kina do poszczególnych Grup Abonamentowych?
Chcieliśmy, aby nasz abonament kinowy był w dalszym ciągu najlepszą i najbardziej opłacalną ofertą na rynku. Grupy Abonamentowe oraz ceny karty Unlimited zostały ustalone w oparciu o ceny biletów w poszczególnych kinach. Dzięki takiej strukturze koszt członkostwa zwraca się już po dwóch wizytach w kinie.

Czy stracę benefity związane z moją kartą Unlimited?
Nie, nadal będziesz mógł korzystać ze wszystkich benefitów związanych z Twoim członkostwem Unlimited. Obejmują one oczywiście oglądanie filmów bez limitu, zniżki w barach i kawiarniach Cinema City oraz dostęp do przedpremierowych seansów Unlimited.

Czy mogę korzystać ze swojej karty Unlimited w kinach, które nie należą do mojej Grupy Abonamentowej?
Tak! Niemniej jeśli posiadasz członkostwo Unlimited w Grupie Abonamentowej 1 lub 2, przy korzystaniu z kina należącego do innej Grupy Abonamentowej będziesz musiał uiścić dodatkową opłatę zgodnie z zapisami Regulaminu Unlimited (punkt 6). Aktualna lista dopłat poniżej.

Karta Unlimited - 1 Grupa
Dopłata do biletu w kinie z 2 Grupy: 2 zł
Dopłata do biletu w kinie z 3 Grupy: 6 zł

Karta Unlimited - 2 Grupa
Dopłata do biletu w kinie z 3 Grupy: 4 zł

Czy dostanę nową kartę Unlimited?
Nie, nadaj będziesz mógł dalej korzystać ze swojej aktualnej karty Unlimited.
Jakie zmiany zaszły odnośnie członkostwa Unlimited?
Członkostwo Unlimited zmienia się dla nowych i obecnych członków. Dostępne są teraz 3 poziomy cenowe karty Unlimited w oparciu o trzy Grupy Abonamentowe Unlimited. Każda Grupa Abonamentowa Unlimited zawiera określoną liczbę kin Cinema City. Cena Twojej karty Unlimited jest uzależniona od Grupy Abonamentowej, do której przynależy wybrane przez Ciebie kino. Możesz korzystać ze swojej karty Unlimited we wszystkich kinach, które przynależą do tej samej Grupy Abonamentowej, co wybrane przez Ciebie kino. Zmiana Grupy Abonamentowej możliwa jest tylko poprzez kontakt z Infolinią Unlimited. Benefity związane z kartą Unlimited pozostają bez zmian.

Na jakiej podstawie konkretna Grupa Abonamentowa zostanie przypisana do mojego członkostwa?
Podczas rejestracji Unlimited, w drugim kroku, będziesz musiał wybrać kino, na podstawie którego zdefiniowana zostanie Grupa Abonamentowa do Twojego członkostwa.

Gdzie będę mógł korzystać ze swojej karty Unlimited?
Będziesz mógł korzystać ze swojej karty Unlimited we wszystkich kinach, które przynależą do tej samej Grupy Abonamentowej, co wybrane przez Ciebie kino. Możesz zmienić Grupę Abonamentową poprzez kontakt z Infolinią Unlimited. Aktualna lista kin oraz cen karty Unlimited w podziale na Grupy Abonamentowe Unlimited powyżej.

W jaki sposób przyporządkowano kina do poszczególnych Grup Abonamentowych?
Chcieliśmy, aby nasz abonament kinowy był w dalszym ciągu najlepszą i najbardziej opłacalną ofertą na rynku. Grupy Abonamentowe oraz ceny karty Unlimited zostały ustalone w oparciu o ceny biletów w poszczególnych kinach. Dzięki takiej strukturze koszt członkostwa zwraca się już po dwóch wizytach w kinie.

Czy mogę korzystać ze swojej karty Unlimited w kinach, które nie należą do mojej Grupy Abonamentowej?
Tak! Niemniej jeśli posiadasz członkostwo Unlimited w Grupie Abonamentowej 1 lub 2, przy korzystaniu z kina należącego do innej Grupy Abonamentowej będziesz musiał uiścić dodatkową opłatę zgodnie z zapisami Regulaminu Unlimited (punkt 6). Aktualna lista dopłat poniżej.

Karta Unlimited - 1 Grupa
Dopłata do biletu w kinie z 2 Grupy: 2 zł
Dopłata do biletu w kinie z 3 Grupy: 6 zł

Karta Unlimited - 2 Grupa
Dopłata do biletu w kinie z 3 Grupy: 4 zł

Czy mogę zmienić Grupę Abonamentową Unlimited?
Tak, możesz zmienić swoją Grupę Abonamentową w dowolnym momencie.

W jaki sposób mogę zmienić swoją Grupę Abonamentową Unlimited?
Zmiana Grupy Abonamentowej możliwa jest tylko poprzez kontakt z Infolinią Unlimited.

Jeśli opłacasz abonament Unlimited w ramach Miesięcznego Planu Płatności i planujesz regularnie korzystać z kina należącego do innej Grupy Abonamentowej, możesz zmienić swoją Grupę Abonamentową poprzez kontakt z Infolinią Unlimited. Wraz ze zmianą Grupy Abonamentowej, Twoja miesięczna opłata za kartę Unlimited odpowiednio się zmieni.

Jeśli opłacasz abonament Unlimited w ramach Rocznego Planu Płatności i planujesz regularnie korzystać z kina należącego do innej Grupy Abonamentowej, możesz zmienić swoją Grupę Abonamentową poprzez kontakt z Infolinią Unlimited.

Czy nastąpiły jakieś zmiany w zakresie benefitów związanych z kartą Unlimited?
Nie, wszystkie benefity pozostają bez zmian. Obejmują one między innymi oglądanie filmów bez limitu, zniżki w barach i kawiarniach Cinema City czy dostęp do przedpremierowych seansów Unlimited.
Jestem już członkiem Unlimited.

W jaki sposób te zmiany wpływają na moje członkostwo?
Grupa Abonamentowa została przypisana w oparciu o Twoje ulubione kino, aktualne dla Twojego członkostwa w dniu przypisania. W związku z powyższym cena Twoje karty Unlimited może ulec zmianie. Sprawdź czy kino, z którego regularnie korzystasz należy do Grupy Abonamentowej przypisanej do Twojego członkostwa. Jeśli Twoje ulubione kino należy do innej Grupy Abonamentowej, dokonaj zmiany grupy kontaktując się z Infolinią Unlimited 222 419 222. Zaloguj się do konta online i sprawdź Grupę Abonamentową przypisaną to Twojego członkostwa.