REGULAMIN CINEMA CITY

Szanowni Państwo, informujemy, iż niniejszy regulamin (dalej zwany: Regulaminem) opracowaliśmy w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zapewnienie odpowiedniego komfortu korzystania z usług oferowanych w obiektach Cinema City Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy (dalej: Cinema City), XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, adres strony: www.cinema-city.pl, adres email [email protected]. Mając na uwadze podstawowe zasady polityki naszej firmy, a w szczególności dbałość o osiągnięcie zadowolenia naszych Klientów z jakości świadczonych usług, prosimy o zapoznanie się z poniższymi punktami i zastosowanie się do wskazanych w nich regulacji. Ponadto informujemy, iż zakup lub wykorzystanie biletu na seans w naszym obiekcie kinowym traktujemy jako potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jednoczesne zobowiązanie do jego przestrzegania.

 1. Warunkiem wejścia do sali kinowej jest uprzednie okazanie obsłudze kina ważnego biletu na określony seans, do danej sali. Bilet upoważnia jedynie do wstępu na seans w wyznaczonej sali, w danym dniu i o określonej godzinie. W momencie odbioru należy natychmiast sprawdzić prawidłowość danych na bilecie (w szczególności: tytuł filmu, datę i godzinę wyświetlenia oraz nazwę kina) i ich zgodność z Państwa zamówieniem, ponieważ po odejściu od kasy bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi w przypadku jakichkolwiek błędów, z zastrzeżeniem punktu 12 poniżej. Bilet należy zachować do kontroli aż do momentu opuszczenia kina.
 2. Zakup biletu upoważnia Widza do wstępu na seans filmowy. Seans składa się z bloku reklam, zwiastunów filmowych oraz projekcji filmu. Długość trwania bloku reklam oraz zwiastunów filmowych ustalana jest indywidualnie dla każdego filmu.
 3. Bilet upoważnia Widza do obejrzenia seansu w określonej sali, w wyznaczonym fotelu na sali. Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z informacjami umieszczonymi na bilecie.
 4. Przebywanie na innej sali lub zmiana sali projekcyjnej w trakcie seansu jest niedozwolone.
 5. Utracone, skradzione lub uszkodzone bilety nie podlegają wymianie. Klient bez ważnego biletu nie zostanie na salę wpuszczony, a w momencie kontroli i nie posiadania przy sobie ważnego biletu może zostać poproszony o opuszczenie obiektu.
 6. Cinema City oferuje w sprzedaży różne rodzaje voucherów podlegających wymianie na bilet lub wybrane produkty dostępne w barze kina. Zasady korzystania i nabywania voucherów określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. Po wymianie vouchera na bilet do kina Cinema City nie ma możliwości zwrotu lub zamiany biletu. Cinema City zastrzega sobie możliwość okazjonalnego wydawania voucherów w formie bonusów dla Klientów za skorzystanie z danej usługi. Warunki skorzystania z bonusu będą każdorazowo określone w tzw. Regulaminie Promocji dostępnym na stronie.
 7. Cinema City oferuje w sprzedaży różne rodzaje kart podarunkowych podlegających wymianie na bilet lub wybrane produkty dostępne w barze kina. Zasady korzystania i nabywania kart podarunkowych określa Załącznik nr 2 do Regulaminu. Po wymianie karty podarunkowej na bilet do kina Cinema City nie ma możliwości zwrotu lub zamiany biletu.
 8. skreślony
 9. Bilety można również nabyć on-line zgodnie z Regulaminem zakupu biletów drogą internetową. Bilety kupione on-line nie podlegają wymianie na bilety w innej cenie, na inny film, czy tez na inny seans.
 10. Informujemy, że w przypadku seansów Dolby 3D konieczne jest korzystanie z okularów Dolby 3D. Bilet kupiony w ten sposób zawiera dopłatę za użytkowanie okularów 3D. Po skończonym seansie okulary Dolby 3D należy zwrócić obsłudze kina. Kina Cinema City wyświetlające w technologii Dolby 3D: Ruda Śląska oraz Sosnowiec.
  1. Przy zakupie biletów na filmy w technologii IMAX 3D lub Master Image 3D istnieje możliwość kupna swojej pary okularów. Po obejrzeniu filmu, zamiast wyrzucić okulary, można je zabrać ze sobą i wykorzystać przy następnej wizycie w naszym kinie. W takim przypadku dopłata 3D nie zostanie doliczona przy kolejnym zakupie biletu na projekcję Master Image 3D lub IMAX. Posiadanie własnych okularów należy zgłosić obsłudze kina w trakcie zakupu biletu. W przypadku zakupu biletu online istnieje opcja zakupu biletu z dopłatą 3D lub bez dopłaty 3D.
  2. Jeśli szkła okularów będą porysowane lub utracą swój pierwotny kolor, może to wpłynąć na komfort oglądania filmów 3D. W takim wypadku zalecamy zakup nowych okularów przy następnej wizycie w naszym kinie.
  3. Prosimy o sprawdzenie okularów w momencie zakupu, w szczególności pod względem uszkodzeń mechanicznych (zarysowania, zmatowienia). Prosimy również o sprawdzenie ich funkcjonalności oraz zgłaszanie obsłudze reklamacji w tym zakresie podczas pierwszego seansu po ich zakupie. Informujemy, że prawidłowa eksploatacja okularów wymaga ich ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Cinema City nie ponosi odpowiedzialności za utratę funkcjonalności okularów spowodowaną zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi, wynikającymi z nieprawidłowej eksploatacji zakupionych okularów.
  4. Okulary zakupione w naszym kinie mogą nie działać prawidłowo w innych kinach, w których system projekcji jest inny od działającego w naszym kinie. Cinema City nie ponosi odpowiedzialności za brak poprawnego działania zakupionych okularów w kinach nie należących do sieci Cinema City.
  5. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, iż zakup okularów 3D musi być odpowiedni do technologii w jakiej Państwo będziecie oglądać wyświetlany film, czyli okulary IMAX 3D do sal IMAX i okulary Master Image3D dla sal Master Image,
  6. Podczas odbioru darmowego biletu do kina może wystąpić konieczność osobnego dokupienia okularów 3D.
  Kina Cinema City wyświetlające w technologii Master Image 3D: Gliwice, Silesia oraz Punkt 44 w Katowicach, Korona oraz Wroclavia we Wrocławiu, Starogard Gdański, Kinepolis oraz Poznań Plaza w Poznaniu, Zielona Góra, Felicity oraz Lublin Plaza w Lublinie, Bydgoszcz, Czerwona Droga oraz Toruń Plaza w Toruniu, Łódź Manufaktura, Arkadia, Bemowo, Białołęka Galeria Północna, Mokotów, Janki, Promenada, Sadyba w Warszawie, Bonarka, Galeria Kazimierz oraz Zakopianka w Krakowie, Wałbrzych, Rybnik, Bielsko-Biała, Bytom, Galeria Jurajska oraz Wolność w Częstochowie, Cieszyn, Elbląg.
  1. Osobie kupującej bilet stacjonarnie w kinie nie przysługuje możliwość zwrotu biletu.
  2. Użytkownikom Konta przysługuje możliwość zwrotu wszystkich biletów kupionych w drodze elektronicznej w ramach jednej transakcji poprzez przesłanie dyspozycji zwrotu przez Stronę albo Aplikację po zalogowaniu do Konta, nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem seansu. Opłata serwisowa w wysokości 2,00 PLN, doliczana do ceny biletu kupionego w drodze elektronicznej, nie podlega zwrotowi. Zwrot dokonywany jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie zakupu biletów drogą internetową.
  3. Osobie kupującej bilet za pośrednictwem Strony internetowej bez wcześniejszej rejestracji Konta ("Gość") nie przysługuje możliwość zwrotu zakupionego w ten sposób biletu.
 11. Nie wszystkie wyświetlane filmy przeznaczone są dla osób niepełnoletnich.
 12. Decyzja o opatrzeniu filmu kategorią wiekową należy do dystrybutora i Zarząd kina nie ma prawnej możliwości, aby w nią ingerować. Prosimy opiekunów, by przed podjęciem decyzji o udziale w projekcji osoby niepełnoletniej uważnie zapoznawali się nie tylko z sugerowaną przez dystrybutora kategorią wiekową, ale również z opisem filmu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, przed zakupem biletu, prosimy o zasięgnięcie informacji o zawartości filmu u kierownictwa kina.
 13. Obsługa kina zastrzega sobie prawo sprawdzenia tożsamości klientów korzystających ze zniżek (dokument uprawniający do zakupu biletu zniżkowego, legitymacja studencka, legitymacja uczniowska) i/lub promocji organizowanych przez Cinema City bądź podmioty zewnętrzne. Legitymacje ISIC, EURO 26, legitymacje doktoranckie i inne analogiczne dokumenty nie upoważniają Widza do kupna biletu zniżkowego, o ile Regulamin Kina lub inny regulamin wyraźnie nie stanowią inaczej.
 14. Dzieci do ukończenia 3 roku życia upoważnione są do wstępu na seans nieodpłatnie pod nadzorem dorosłego opiekuna, pod warunkiem iż nie będą one zajmować oddzielnego miejsca. Opiekun dziecka zobowiązany jest do posiadania dokumentu wskazującego na wiek dziecka i przedstawienia go obsłudze kina na jej żądanie.
 15. Aby nie przeszkadzać innym Klientom, Widzowie którzy przyjdą do kina po rozpoczęciu wyświetlania filmu muszą uzyskać zgodę obsługi kina na wejście do sali.
 16. Cinema City może podejmować decyzje o wprowadzeniu w części lub we wszystkich kinach specjalnej oferty cenowej obowiązującej na wybrane seanse lub w wybranych okresach czasowych, a w szczególności w poszczególnych dniach tygodnia. Specjalna oferta cenowa nie może być łączona z jakimikolwiek promocjami, biletami zniżkowymi lub będącymi nagrodą w jakichkolwiek promocjach lub konkursach organizowanych przez Cinema City lub jakiekolwiek inne podmioty.
 17. Mając na uwadze dużą rolę kina w rozwoju kultury w Polsce, Cinema City Poland deklaruje:  
  (a) gotowość do uczestnictwa w organizowanym w Polsce cyklicznie Święcie Kina, które ma miejsce jeden raz w roku – w wybranym dniu lub dniach,
  (b)    Święto Kina jest organizowane rotacyjnie przez jeden z podmiotów prowadzących kina oraz finansowane przez państwowe instytucje kultury, podmioty prowadzące kina oraz  - w zależności od edycji  - przez sponsorów spoza branży kinowej, a jego celem jest propagowanie kultury chodzenia do kina w Polsce,
  (c)    w ramach Święta Kina w wyznaczonym przez organizatorów dniu lub dniach, we wszystkich kinach, które podjęły decyzję o uczestnictwie w Święcie Kina, widzowie mogą zakupić bilety w tej samej cenie.
 18. Karta UNLIMITED nie może być wykorzystywana w połączeniu z jakimikolwiek promocjami, biletami o obniżonej cenie lub biletami przydzielonymi w ramach jakiejkolwiek promocji lub konkursu organizowanego przez Cinema City lub jakiekolwiek inne podmioty, o ile warunki tych promocji i konkursów wyraźnie nie stanowią inaczej.
 19. Pomimo że Cinema City stara się przestrzegać swojego reklamowanego repertuaru, zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany terminu wyświetlania filmu lub zastąpienia go innym filmem lub projekcją.
 20. Cinema City nie ponosi odpowiedzialności za błędy w repertuarze opublikowanym w prasie drukowanej lub upublicznionym w zewnętrznych serwisach internetowych.
 21. W przypadku anulowania, przesunięcia lub zastąpienia projekcji filmu lub innej prezentacji („Zdarzenie”), Kierownik Cinema City podejmie decyzję o zwrocie uiszczonej kwoty za bilet Klientom lub wydaniu biletów zastępczych na ten sam film lub prezentację w innym terminie zgodnie z życzeniem Klienta. Klient może domagać się zwrotu uiszczonej kwoty lub wydania biletów zastępczych nie później niż w ciągu 14 dni od dnia Zdarzenia.
 22. Cinema City zastrzega sobie prawo do wprowadzania doraźnych zmian w rozkładzie miejsc w salach kinowych, aby spełnić wymogi wynikające z przepisów prawa. W rezultacie wykupione miejsca mogą ulec zmianie. Cinema City może wysyłać powiadomienia informujące o zmianach, korzystając z danych kontaktowych podanych podczas procesu zakupu online.
 23. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz w trosce o jakość świadczonych przez nas usług i zapewnienie szczególnego komfortu osób niepełnosprawnych prosimy wszystkich naszych Klientów o zajmowanie miejsc wskazanych na zakupionym bilecie, jak również nie blokowanie dróg ewakuacyjnych, w tym w szczególności o nie zajmowanie miejsc na schodach i w przejściach przed rzędami.
 24. Należy zawsze trzymać swoje przedmioty przy sobie. Cinema City nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, kradzież, modyfikację lub uszkodzenie jakichkolwiek przedmiotów osobistych wniesionych do obiektu.
 25. Prosimy o niezakłócanie innym Widzom odbioru seansu, w szczególności poprzez korzystanie z telefonów komórkowych, głośne rozmowy, ekspresywne wyrażanie emocji związanych z odbiorem projekcji czy też wszelkie inne zachowania mogące zakłócić komfortowy odbiór filmu innym Widzom.
 26. Na terenie naszych obiektów obowiązuje całkowity zakaz:
  1. palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych,
  2. wnoszenia żywności i napojów zakupionych poza punktami gastronomicznymi należącymi do Cinema City,
  3. wnoszenia do obiektu oraz zażywania środków odurzających lub psychotropowych,
  4. wnoszenia do obiektu oraz spożywania na salach kinowych alkoholu zakupionego poza punktami gastronomicznymi należącymi do Cinema City,
  5. wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, bądź innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu naszych Klientów,
  6. przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub znajdujących się pod widocznym wpływem środków odurzających lub psychotropowych,
  7. wprowadzania zwierząt,
  8. wstępu do pomieszczeń oznaczonych jako służbowe,
  9. zachowań agresywnych, prowokacyjnych albo w inny sposób stwarzających zagrożenie dla pozostałych Klientów,
  10. wprowadzania rowerów, deskorolek oraz innych pojazdów jedno lub dwuśladowych, a także wjazdu na rowerze, rolkach i wrotkach,
  11. sprzedaży alkoholu i napojów energetycznych osobom ponizej 18 roku życia.
 27. Zastrzegamy możliwość usunięcia z obiektu osób w sposób rażący naruszających swym zachowaniem niniejszy regulamin oraz porządek lub zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszym kinie, a w szczególności zakłócających korzystanie z naszego obiektu przez innych Klientów.
 28. Informujemy, iż na terenie naszych obiektów, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody zarządu Cinema City, obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania, jak również dokonywania nagrań video i audio w trakcie projekcji filmowych. Przypominamy Klientom, że kopiowanie lub próba skopiowania jakiegokolwiek filmu, ścieżki dźwiękowej lub innych materiałów chronionych prawami autorskimi prezentowanych w sali projekcyjnej i ich dalsze rozpowszechnianie stanowi poważne przestępstwo.
 29. Apelujemy do wszystkich Klientów, aby przestrzegali podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas przebywania na terenie naszych obiektów, a w szczególności korzystali z wszelkich urządzeń i przedmiotów znajdujących się w obiekcie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie zaleca się uprzednią konsultację z obsługą kina. Zarząd zwraca się jednocześnie z prośbą o zgłaszanie obsłudze wszelkich sytuacji mogących powodować naruszenie porządku bądź zagrażających bezpieczeństwu.
 30. W przypadku naruszenia przez Klienta lub grupę Klientów któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, prócz innych praw Cinema City zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich działań mających na celu uzyskanie zwrotu wszelkich poniesionych kosztów i dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych na drodze sądowej.
 31. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek wypadku na terenie obiektu kinowego należy bezzwłocznie zawiadomić Obsługę Kina, co pozwoli na natychmiastowe udzielenie pomocy osobom poszkodowanym i zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym Widzom.
 32. Cinema City nie ponosi odpowiedzialności za zasady parkowania wprowadzane przez administratorów obiektów, w których zlokalizowane są kina Cinema City, w tym również za jakiekolwiek koszty ponoszone przez Klientów. Klienci powinni kierować wszelkie uwagi bezpośrednio do administratorów obiektów czy parkingów. Kina Punkt 44 Katowicach oraz Czerwona Droga w Toruniu są administratorami zlokalizowanych przy kinach parkingów. Szczegółowe zasady korzystania określa regulamin korzystania z parkingu dostępny w wymienionych dwóch kinach.
 33. Cinema City nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje wyświetlane lub emitowane w obiekcie przez jakiekolwiek osoby trzecie.
 34. Prosimy o zgłaszanie obsłudze kina wszelkich uwag, również w zakresie niewłaściwej jakości dźwięku lub obrazu wyświetlanego filmu jeszcze podczas projekcji lub niezwłocznie po jej zakończeniu. Informujemy, że zaniechanie tego obowiązku, może spowodować brak późniejszej możliwości potwierdzenia zasadności składanych zastrzeżeń, a co za tym idzie uwzględnienia Państwa reklamacji.
 35. Zarząd i obsługa Kina, w trosce o bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów, informuje jednocześnie, iż gotowi jesteśmy służyć dodatkową informacją i pomocą w rozwiązaniu wszelkich zaistniałych problemów oraz ewentualnych kwestii spornych, bądź zagadnień nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.
 36. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia, a także wyrazy zadowolenia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.cinema-city.pl, zakładka "kontakt" bądź adres email [email protected].
 37. Ostrzeżenie i Wytyczne Bezpieczeństwa 4DX (wyłącznie dostępne w niektórych kinach Cinema City)
  Przed zakupem biletu proszę zapoznać się z następującym Ostrzeżeniem i Wytycznymi Bezpieczeństwa 4DX:
  Uwaga:
  4DX to system generowania ruchu, powietrza, wody i zapachów wbudowany w specjalne siedzenia. Ruchome siedzenia 4DX wykorzystują silne ruchy, znaczne wibracje, silne oświetlenie stroboskopowe oraz specjalne efekty fizyczne, które mogą spowodować ryzyko obrażeń ciała w trakcie projekcji 4DX w przypadku nieprzestrzegania Ostrzeżenia i Wytycznych Bezpieczeństwa. Dokonując zakupu biletu i wchodząc do sali 4DX potwierdzają Państwo, że w pełni rozumieją, zastosują się i będą przestrzegać Ostrzeżenia i Wytycznych Bezpieczeństwa. Wchodzą Państwo na własne ryzyko, a Cinema City oraz 4DX nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiejkolwiek obrażenia ciała lub szkody poniesione w wyniku oglądania prezentacji w kinie wyposażonym w ruchome siedzenia 4DX, z wyjątkiem przypadków wynikających z zaniedbania. Na wszystkie filmy wyświetlane w Sali 4DX obowiązuje osobna polityka cenowa zgodna z cennikiem dostępnym w kasach biletowych oraz na stronie internetowej www.cinema-city.pl. Uprzejmie informujemy, że na filmy wyświetlane na sali 4DX nie obowiązują zniżki programów partnerskich.
  Ostrzeżenie bezpieczeństwa:
  Siedzenia 4DX mogą być niebezpieczne dla kobiet w ciąży, osób z wysokim ciśnieniem krwi, schorzeniami serca, dla osób starszych, niepełnosprawnych, osób ze schorzeniami kręgosłupa, głowy lub szyi, osób cierpiących na epilepsję lub osób z innymi schorzeniami lub osób słabych lub nerwowych. Te osoby nie powinny również korzystać z siedzeń 4DX bez uzyskania zgody lekarza.
  Siedzenia 4DX mogą powodować utratę równowagi, bóle głowy lub mdłości oraz w szczególnych przypadkach symptomy podobne do epilepsji.
  Siedzenia 4DX nie są odpowiednie dla niemowląt lub małych dzieci i nie mogą być używane przez dzieci poniżej 4 roku życia. Siedzenie na kolanach jest zabronione. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat mogą korzystać z siedzeń 4DX pod opieką dorosłych. Zabrania się korzystania z podkładek na siedzeniach 4DX.
  Wytyczne bezpieczeństwa:
  Zawsze należy pozostawać we własnym fotelu w trakcie projekcji, o ile nie wychodzą Państwo z sali projekcyjnej. W przypadku jakiegokolwiek dyskomfortu lub potrzeby uzyskania pomocy proszę natychmiast zwrócić się do pracownika obsługi.
  Zabrania się zastawiania przejść lub przestrzeni pomiędzy siedzeniami przedmiotami osobistymi lub innymi przedmiotami. W żadnym przypadku nie można wkładać rąk ani nóg pomiędzy siedzenia.
  Zabrania się przynoszenia cennych przedmiotów do kina. W przeciwnym przypadku należy odpowiednio zabezpieczyć i chronić swoje rzeczy. Zabrania się stawania na podnóżkach i należy uważać, aby nie potknąć się lub przewrócić o podnóżek siadając na siedzeniu 4DX lub wstając z niego. Zabrania się przynoszenia kawy, herbaty oraz innych gorących napojów do sali projekcyjnej, ponieważ mogą się rozlać. Zimne napoje należy trzymać w kubku z pokrywką i pić je wyłącznie podczas scen nie przedstawiających intensywnych ruchów.
  Każda osoba, która zostanie uznana za znajdującą się pod wpływem środków odurzających może zostać nie wpuszczona do sali projekcyjnej 4DX lub może zostać poproszona o bezzwłoczne opuszczenie sali projekcyjnej 4DX bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu ceny biletu.
  Zabrania się noszenia lub proszę chronić delikatne ubranie, ponieważ 4DX wykorzystuje wentylatory, maszyny generujące bańki mydlane, stroboskopy oraz generatory dymu do tworzenia efektu wiatru, zapachu, baniek lub efektów wodnych.
  Projekcje 4DX nie są odpowiednie dla:
  (i) Osób cierpiących na wysokie ciśnienie krwi, schorzenia serca, schorzenia kręgosłupa, głowy lub szyi, epilepsję, lub jakiegokolwiek innego rodzaju poważne schorzenia;
  ​(ii) Osób starszych, niepełnosprawnych lub niewidomych;
  (iii) Kobiet w ciąży;
  ​(iv) Osób podatnych na chorobę lokomocyjną lub osób wrażliwych fizyczne lub umysłowo
  ​ (v) osób pod wpływem środków odurzających;
  ​(vi) Dzieci poniżej 4 roku życia (dzieci w wieku od 4 do 7 lat powinny być pod opieką osób dorosłych)
  ​(vii) Osób mających mniej niż 100 cm wzrostu
  (viii) Osób ważących ponad 120 kg.
 38. Na podstawie §1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami z dnia 07 grudnia 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 2679), w przypadku sprzedaży produktów spożywczych w opakowaniach na wynos, od 1 stycznia 2024 r. do ceny produktu doliczane są poniżej wskazane opłaty: 
  a) 0,20 zł + VAT w przypadku jednorazowych kubków z plastiku, 
  b) 0,25 zł + VAT w przypadku pojemników na żywność. 

 39. Cinema City zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmieniony Regulamin zamieszczony zostanie na stronie internetowej www.cinema-city.pl oraz w kinach Cinema City.