OFERTY DLA CZŁONKÓW UNLIMITED

 1. WARUNKI OFERTY ZAKUPU BILETÓW ON-LINE DLA POSIADACZY KART UNLIMITED
 2. REGULAMIN ZNIŻEK ORAZ RABATÓW DLA CZŁONKÓW UNLIMITED
 3. Aktualne oferty i rabaty dla członków Unlimited
 4. ARCHIWALNE REGULAMINY PROMOCJI DLA POSIADACZY KARTY UNLIMITED

I. WARUNKI OFERTY ZAKUPU BILETÓW ON-LINE DLA POSIADACZY KART UNLIMITED

 1. Zakup biletów za pośrednictwem Strony Internetowej z użyciem Karty Unlimited podlega poniższym warunkom.
 2. Zakup biletów online z użyciem Karty Unlimited możliwy jest wyłącznie przez Konto użytkownika na stronie www.cinema-city.pl. i podlega Polityce Prywatności Cinema City oraz Regulaminowi zakupu biletów drogą internetową.
 3. Za pomocą Karty Unlimited użytkownik może jednorazowo kupić online tylko jeden bilet Unlimited dla siebie na dany film. Nie można kupić kolejnego biletu na ten sam film za pomocą tej samej Karty Unlimited przed zakończeniem wyświetlania danego filmu, na który już dokonano zakupu. 
 4. Klienci Cinema City zazwyczaj płacą opłatę serwisową kupując bilety do kina online, natomiast użytkownicy Kart Unlimited są zwolnieni z tej opłaty, gdy kupują dla siebie bilet online.
 5. W ramach tej samej transakcji online można kupić bilety na ten sam seans dla innych klientów po standardowej cenie obowiązującej dla danego seansu. Przy zakupie biletów dla innych klientów pobierana jest zwykła opłata serwisowa za osobę (chyba że są oni użytkownikami Kart Unlimited). Użytkownik Unlimited może kupić bilety na ten sam seans dla innych użytkowników Unlimited tego samego rodzaju Kart Unlimited (zgodnie z art. 6.1.) w ramach własnej transakcji, musi jednak uprzednio uzyskać ich zgodę, co musi potwierdzić kupując bilety dla innych użytkowników Unlimited w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.
 6. Opłaty za dodatkowe bilety oraz wszelkie dopłaty czy opłaty serwisowe (jeśli obowiązują) należy wnieść online zgodnie z Regulaminem zakupu biletów drogą internetową.
 7. Bilety zakupione online można odebrać w kasie właściwego Kina Cinema City lub w biletomacie w dniu seansu.
 8. Jako biletu wstępu do kina w wybranym Kinie Cinema City można użyć e-biletu (zawierającego kod QR i cztery ostatnie cyfry numeru Karty Unlimited użytkownika) załączonego do potwierdzenia zakupu biletu online wysłanego pocztą elektroniczną ("e-bilet"). Przy wejściu do sali kinowej użytkownik Karty Unlimited zobowiązany jest pokazać swój e-bilet na urządzeniu mobilnym lub w formie wydruku razem ze swoją Kartą Unlimited, do zeskanowania przez pracownika Cinema City, aby (lub, w przypadku rezerwacji grupowej, jego grupa) mogli wejść do sali kinowej (więcej informacji na temat warunków wstępu grupowego na podstawie e-biletów w ust.9 poniżej).
 9. W przypadku, gdy z e-biletu korzysta grupa, wszyscy członkowie tej grupy (w tym użytkownik Karty Unlimited) muszą wejść na seans razem. W każdym momencie podczas wizyty grupy (w tym także podczas seansu) użytkownik Karty Unlimited musi (na żądanie pracownika Cinema City) być w stanie przedstawić dowód zakupu biletów dla wszystkich członków grupy (w tym użytkowników Kart Unlimited objętych rezerwacją) pokazując odpowiednie e-bilety oraz Karty Unlimited należące do objętych rezerwacją użytkowników Kart Unlimited.
 10. Każdy użytkownik Karty Unlimited, dla którego zakupiony został bilet, musi okazać swoją Kartę Unlimited do zeskanowania podczas sprawdzania biletów przed wejściem do sali kinowej.
 11. Zakup biletów Unlimited można anulować poprzez Konto użytkownika Unlimited po zalogowaniu pod warunkiem, że anulowanie następuje nie później niż 2 godziny przed rozpoczęciem seansu.
 12. Jeśli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy użytkownik Unlimited nie skorzystał z trzech seansów, na które kupił bilety (lub kupił je dla niego inny członek programu Unlimited), Cinema City może zawiesić funkcję możliwości zakupu biletów online na danego użytkownika Unlimited na okres jednego miesiąca. Po trzech kolejnych nieobecnościach Cinema City zastrzega sobie prawo do stałego zablokowania możliwości korzystania z funkcji zakupu biletów online.
 13. Cinema City może (i) zablokować lub zmienić funkcję zakupu biletów online za pomocą Karty Unlimited w dowolnym momencie bez powiadomienia i/lub (ii) od czasu do czasu bez powiadomienia zmieniać warunki oferty zakupu biletów online za pomocą Karty Unlimited.

Powrót

II.REGULAMIN ZNIŻEK ORAZ RABATÓW DLA CZŁONKÓW UNLIMITED

 1. Dodatkowe zniżki i oferty są udostępniane Użytkownikom Kart Unlimited uznaniowo i mogą być wycofane lub zmienione w każdym czasie i bez powiadomienia.
 2. Zniżki i oferty dostępne są tylko po okazaniu ważnej Karty Unlimited, przy jednoczesnym posiadaniu zakupionego biletu Unlimited na seans w danym dniu.
 3. Użytkownik karty może dokonać maksymalnie pięć transakcji dziennie z wykorzystaniem zniżki przysługującej z kartą Unlimited.
 4. Zniżki oraz oferty nie łączą się z innymi promocjami.  

Powrót

III. Aktualne oferty i rabaty dla członków Unlimited

 • 10% zniżki w barach i kawiarniach Cinema City dla użytkowników kart Unlimited w Okresie Początkowym (okres 12-tu pierwszych miesięcy od daty rozpoczęcia członkostwa) pod warunkiem, że wszystkie wymagane opłaty abonamentowe są opłacone w terminie.
 • 25% zniżki w barach i kawiarniach Cinema City dla użytkowników kart Unlimited, których członkostwo w programie zostało przedłużone i trwa po Okresie Początkowym, pod warunkiem, że wszystkie wymagane opłaty abonamentowe są opłacone w terminie.

Powrót

IV. ARCHIWALNE REGULAMINY PROMOCJI DLA POSIADACZY KARTY UNLIMITED

Powrót