OFERTY DLA CZŁONKÓW UNLIMITED

 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z KODU PROMOCYJNEGO
 2. WARUNKI OFERTY ZAKUPU BILETÓW ON-LINE DLA POSIADACZY KART UNLIMITED
 3. REGULAMIN ZNIŻEK ORAZ RABATÓW DLA CZŁONKÓW UNLIMITED
 4. Aktualne oferty i rabaty dla członków Unlimited
 5. ARCHIWALNE REGULAMINY PROMOCJI DLA POSIADACZY KARTY UNLIMITED

I. WARUNKI KORZYSTANIA Z KODU PROMOCYJNEGO

 1. Zakup Karty Unlimited z użyciem Kodu Promocyjnego podlega poniższym warunkom. Wybierając metodę płatności Kodem Promocyjnym Klient zobowiązany jest zaakceptować poniższe warunki.
 2. Kod Promocyjny stanowi jedną z bezgotówkowych metod płatności za Kartę Unlimited. Formularz rejestracji dostępny pod adresem: https://www.cinema-city.pll/unlimited/rejestracja
 3. Kod Promocyjny może zostać zakupiony na podstawie odrębnej umowy zawieranej pomiędzy nabywcą Kodu Promocyjnego a Cinema City.
 4. Opcja Płatności Kodem Promocyjnym dostępna jest wyłącznie przy wyborze rocznego abonamentu Unlimited.
 5. W celu wykorzystania Kodu Promocyjnego podczas zakupu Karty Unlimited, klient wybiera Kod Promocyjny jako metodę płatności i wpisuje unikatowy ciąg znaków. 
 6. Do każdego Kodu Promocyjnego przypisany jest określony okres ważności, w którym dany Kod Promocyjny może zostać wykorzystany w celu zrealizowania płatności za zamawianą Kartę Unlimited. W przypadku niewykorzystania Kodu Promocyjnego w okresie jego ważności klient traci możliwość skorzystania z tego Kodu Promocyjnego.
 7. Do umów na zakup Kart Unlimited zawartych przy wykorzystaniu Kodu Promocyjnego zastosowanie ma REGULAMIN UNLIMITED umieszczony na stronie internetowej Cinema City, z zastrzeżeniem pkt 9 poniżej. Zamawiając Kartę Unlimited przy wykorzystaniu Kodu Promocyjnego klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść ww. Regulaminu.
 8. Kod Promocyjny może zostać wykorzystany przez nabywcę Kodu Promocyjnego lub przez inną osobę trzecią, której taki Kod Promocyjny zostanie przez nabywcę Kodu Promocyjnego przekazany, pod warunkiem, iż spełnia ona warunki określone w REGULAMINIE UNLIMITED.
 9. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Unlimited, za którą płatność dokonana została przy wykorzystaniu Kodu Promocyjnego, klientowi nie przysługuje zwrot rocznej opłaty abonamentowej.
 10. Kod Promocyjny nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie może służyć wymianie na inne usługi lub towary Cinema City nie wskazane w niniejszych warunkach korzystania z Kodu Promocyjnego.
 11. Kod promocyjny nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Cinema City, chyba że warunki danej promocji stanowią inaczej.

Powrót

II. WARUNKI OFERTY ZAKUPU BILETÓW ON-LINE DLA POSIADACZY KART UNLIMITED

 1. Zakupy biletów za pośrednictwem Strony Internetowej z użyciem Karty Unlimited podlegają poniższym warunkom.
 2. Zakup biletów online z użyciem Karty Unlimited możliwy jest wyłącznie przez konto na stronie www.cinema-city.pl. Zakup biletów podlega zasadzie i polityce prywatności Strony Internetowej Cinema City. "Regulamin zakupu biletów drogą internetową do kin "Cinema City" lub "Imax" za pośrednictwem witryny internetowej www.cinema-city.pl" dotyczy również zakupu biletów z użyciem Karty Unlimited, tak samo, jak w przypadku płatności za bilety kartą debetową, kredytową lub obciążeniową, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym ustępie. Korzystanie z Karty Unlimited nadal podlega niniejszym Warunkom.
 3. Za pomocą Karty Unlimited można jednorazowo kupić online tylko jeden bilet na dany film. Nie można kupić kolejnych biletów na ten sam film za pomocą tej samej Karty Unlimited przed zakończeniem wyświetlania danego filmu, na który już dokonano zakupu. Jeśli posiadasz bilet na film, który się jeszcze nie zakończył, nie możesz kupić online kolejnego biletu na ten sam film. Klienci Cinema City zazwyczaj płacą opłatę serwisową kupując bilety do kina online, natomiast posiadacze Kart Unlimited są zwolnieni z tej opłaty, gdy kupują dla siebie bilet online.
 4. W ramach tej samej transakcji online można zarezerwować bilety na ten sam seans dla innych klientów po standardowej cenie obowiązującej dla danego seansu. Przy zakupie biletów dla innych klientów pobierana jest zwykła opłata serwisowa za osobę (chyba że są oni posiadaczami Kart Unlimited). Możesz także kupić bilety na ten sam seans dla innych posiadaczy tego samego rodzaju Kart Unlimited (zgodnie z art. 6.1.) w ramach własnej transakcji, musisz jednak uprzednio uzyskać ich zgodę, co musisz potwierdzić kupując bilety dla innych posiadaczy Kart Unlimited w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.
 5. Opłaty za dodatkowe bilety oraz wszelkie narzuty i opłaty serwisowej (jeśli obowiązują) należy wnieść opłatę online według "Regulaminu zakupu biletów drogą internetową do kin "Cinema City" lub "IMAX" za pośrednictwem witryny internetowej www.cinema-city.pl".
 6. Bilety zakupione online można odebrać w Kasie właściwego Kina Cinema City lub w biletomacie w dniu seansu, z wyjątkiem biletów na seanse wyłącznie dla posiadaczy Kart Unlimited, które można odbierać w dowolnym momencie po dniu rezerwacji.
 7. Jako biletu do kina w wybranym Kinie Cinema City można użyć e-biletu (zawierającego kod QR i cztery ostatnie cyfry numeru Twojej Karty Unlimited) załączonego do potwierdzenia zakupu biletu online wysłanego pocztą elektroniczną ("e-bilet"). Przy wejściu do sali kinowej posiadacz Karty Unlimited może pokazać swój e-bilet na telefonie komórkowym lub w formie wydruku razem ze swoją Kartą Unlimited do zeskanowania przez pracownika Cinema City, aby (lub, w przypadku rezerwacji grupowej, jego grupa) mogli wejść do sali kinowej (więcej informacji na temat warunków wstępu grupowego na podstawie e-biletów - zob. ust. 8.).
 8. W przypadku, gdy z e-biletu korzysta grupa, wszyscy członkowie tej grupy (w tym posiadacz Karty Unlimited) muszą wejść na seans razem. W każdym momencie podczas wizyty grupy (w tym także podczas seansu) Posiadacz Karty Unlimited musi (na żądanie pracownika Cinema City) być w stanie przedstawić dowód zakupu biletów dla wszystkich członków grupy (w tym posiadaczy Kart Unlimited objętych rezerwacją) pokazując odpowiednie e-bilety oraz Karty Unlimited należące do objętych rezerwacją posiadaczy Kart Unlimited.
 9. Każdy posiadacz Karty Unlimited, dla którego zakupiony został bilet, musi okazać swoją Kartę Unlimited do zeskanowania podczas sprawdzania biletów przed wejściem do sali kinowej.
 10. Zakup biletów Unlimited można anulować poprzez konto członka programu Unlimited po zalogowaniu pod warunkiem, że (a) nie była wymagana żadna dodatkowa opłata i (b) anulowanie następuje nie później niż 2 godziny przed rozpoczęciem seansu. Jeśli zakup biletów Unlimited wiązał się z dodatkową opłatą, można go anulować wyłącznie w kasie kina, do którego zakupiono bilety.
 11. Jeśli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie skorzystałeś(a)ś trzech seansów, na które kupiłe(a)ś bilety Unlimited (lub kupił je dla Ciebie inny członek programu Unlimited), Cinema City zawiesi dla Ciebie funkcję możliwości zakupu biletów online na okres jednego miesiąca. Po trzech kolejnych nieobecnościach Cinema City zastrzega sobie prawo do stałego zablokowania możliwości korzystania przez Ciebie z funkcji zakupu biletów online.
 12. Cinema City może (i) zablokować lub zmienić funkcję zakupu biletów online za pomocą Karty Unlimited w dowolnym momencie bez powiadomienia i/lub (ii) od czasu do czasu bez powiadomienia zmieniać warunki oferty zakupu biletów online za pomocą Karty Unlimited.

Powrót

III.REGULAMIN ZNIŻEK ORAZ RABATÓW DLA CZŁONKÓW UNLIMITED

 1. Dodatkowe zniżki i oferty są udostępniane Użytkownikom Kart Unlimited uznaniowo i mogą być wycofane lub zmienione w każdym czasie i bez powiadomienia.
 2. Zniżki i oferty dostępne są tylko po okazaniu ważnej Karty Unlimited.
 3. Zniżki oraz oferty nie łączą się z innymi promocjami.  

Powrót

IV. Aktualne oferty i rabaty dla członków Unlimited

 • 10% zniżki w barach i kawiarniach Cinema City dla użytkowników kart Unlimited w Okresie Początkowym (okres 12-tu pierwszych miesięcy od daty rozpoczęcia członkostwa) pod warunkiem, że wszystkie wymagane opłaty abonamentowe są opłacone w terminie.
 • 25% zniżki w barach i kawiarniach Cinema City dla użytkowników kart Unlimited, których członkostwo w programie zostało przedłużone i trwa po Okresie Początkowym, pod warunkiem, że wszystkie wymagane opłaty abonamentowe są opłacone w terminie.

Powrót

V. ARCHIWALNE REGULAMINY PROMOCJI DLA POSIADACZY KARTY UNLIMITED

Powrót